Christmas Finally

Ujistěte se, že máte dost jahod.  Právě nyní na prodejně HOUSE!