Otevírací doby

  Obchodní centrum
po-ne 9:00 – 21:00

  Hypermarket
po-ne 7:00 – 22:00

  KFC Drive Thru
po-ne 9:00 – 21:30

  Čerpací stanice
po-ne 7:00 – 22:00

  Myčka IMO
po-so 8:00 – 20:00
ne 10:00 – 18:00


Služba TAX FREE

Nabízíme Vám novou službu TAX FREE - náš info stánek je nově kontaktním místem Global Blue.

Tento servis Vám umožňuje získat vratku DPH ještě před navštívením celního úřadu. 

Co musíte na info stánku předložit obsluze pro úspěšné vyřízení?

  • Cestovní pas
  • Embosovanou kreditní kartu (VISA, MASTERCARD nebo AMEX), která je platná nejméně 3 následující měsíce
  • předložit řádně vyplněný Tax Free Formulář společně s originální účtenkou
  • VŠECHNY TYTO DOKUMENTY MUSÍ BÝT NAPSÁNY NA JEDNU OSOBU.

Po obdržení celního razítka je nutné zaslat, v předplacené obálce, orazítkovaný formulář společně s účtenkami zpět do Global Blue. K tomu slouží Global Blue Mailbox, který najdete na letišti u výplatního místa.

V případě nedoručení orazítkovaného formuláře do 21 dní, je turistovi z kreditní karty stržena refundační částka společně s poplatkem 15 % (z refundované částky).

Maximální refundační částka na osobu je 12 500 Kč.

Bez ohledu na zvolený způsob refundace je VŽDY nutné, před opouštěním EU, nechat řádně vyplněný formulář orazítkovat na celním úřadu a zaslat jej poskytovateli služby. Celní razítko dostanete na letišti nebo na hranicích.

Vaše Olympia Teplice

nahoru